Zien, bewogen worden, in beweging komen*

Hoe we als mens ‘de ander’ zien, bepaalt voor een groot deel hoe we ons opstellen, of we geraakt worden, en in beweging komen. Dat geldt ook in de zorg- en hulpverlening. Onze kijk op mensen met hulpvragen bepaalt hoe we de ondersteuning en hulp vormgeven. Zorg- en hulpverlening zonder dat de hulpvrager en zijn hulpverlener elkaar echt zien, en zonder dat de hulpverlener geraakt wordt door de behoeften van de hulpvrager, zal niet resulteren in beweging, groei en ontwikkeling.

Beweging, groei en ontwikkeling vormen de basis voor het gewenste perspectief van de hulpvrager én zijn hulpverlener. Optimale groei en ontwikkeling impliceert het maken van verbindingen: tussen hulpverleners, cliënten en cliëntsystemen, maar ook tussen praktijk, opleiden en onderzoek.

Op deze website leest u hoe we die verbindingen maken.

* Beweging van Barmhartigheid