Zien, bewogen worden, in beweging komen

Hoe kunnen mensen met een beperking regie over hun leven vormgeven? Hoe doen ouders dat? En wat vraagt het van begeleiders, behandelaars en zorgorganisaties? Door middel van wetenschappelijk onderzoek proberen we hier, in co-creatie tussen onderzoekers, hulpverleners, mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, antwoorden op te vinden. In gelijkwaardigheid bouwen we aan verbindingen tussen praktijk, opleiden en wetenschap om nieuwe kennis te ontwikkelen en te delen. Verbindingen om samen te komen tot groei en ontwikkeling.

Op deze website leest u meer over de activiteiten op het gebied van kennisontwikkeling en kennisdeling die ik samen met mijn team uitvoer binnen de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University).

Nieuws

Radar en Sherpa treden toe tot de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (25-01-2018)

Zorgorganisaties Radar (hoofdkantoor in Maastricht) en Sherpa (hoofdkantoor in Hilversum) zijn per 1 januari 2018 toegetreden tot de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University).

Subsidie toegekend voor kennisdeling met MBO-niveau
(19-10-2017)

De AWVB werkt sinds kort samen met het ROC Tilburg in haar zoektocht naar passende vormen van kennisdeling met de praktijk. Het ROC Tilburg heeft deze pilot opgenomen in hun subsidieaanvraag binnen het Regionaal Investeringsfonds MBO. Het Ministerie van OCW heeft onlangs bekend gemaakt deze subsidie te honoreren.

Prof. dr. Petri Embregts stopt op 1 januari 2018 als directeur Behandelinnovatie en Wetenschap bij Dichterbij (11-11-2017)

Na negen jaar legt prof. dr. Petri Embregts haar functie als directeur Behandelinnovatie en Wetenschap bij Dichterbij neer. Vanuit deze leerstoel heeft prof. Embregts de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) geïnitieerd en opgebouwd.

Artikel over volwaardige samenwerking
(04-10-2017)

Om te komen tot een volwaardige samenwerking tussen mensen zonder en met een verstandelijke beperking, hebben Embregts en collega’s overzichtelijk de benodigde competenties op een rij gezet in een artikel dat binnenkort gepubliceerd zal worden in het Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities.