menu

Zien, bewogen worden, in beweging komen

 

Hoe kunnen mensen met een beperking regie over hun leven vormgeven? Hoe doen ouders dat? En wat vraagt het van begeleiders, behandelaars en zorgorganisaties? Door middel van wetenschappelijk onderzoek proberen we hier, in co-creatie tussen onderzoekers, hulpverleners, mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, antwoorden op te vinden. In gelijkwaardigheid bouwen we aan verbindingen tussen praktijk, opleiden en wetenschap om nieuwe kennis te ontwikkelen en te delen. Verbindingen om samen te komen tot groei en ontwikkeling.

 

Op deze website leest u meer over de activiteiten op het gebied van kennisontwikkeling en kennisdeling die ik samen met mijn team uitvoer binnen de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University).